درباره مهندسان مشاور مهرزا

شرکت مهندسین مشاور مهرزا در ششم بهمن هزارو سیصد و شصت و یک تحت شماره 46540 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران با هدف ایجاد سازمانی با نام و نشان ایرانی به منظور ارائه خدمات مهندسی در عرصه سازندگی و آبادانی میهن عزیزمان تاسیس گردید.

این شرکت توانسته است در مدت سی و هفت سال با استفاده از متخصصان و کادر مجرب در انجام مطالعات فنی و اقتصادی , طراحی , نظارت , کنترل کیفی و کمی پروژه های عمرانی و غیر عمرانی در بالغ بر یکصد و هشتاد پروژه بزرگ ملی خدمات شایانی ارائه کند.

مدیریت شرکت به منظور دست یابی به اهداف بلند مدت شرکت , استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر اساس مبانی استاندارد ISO 9001 : 2015 و HSE-MS را ضروری دانسته و تمام کارکنان شرکت با باور به اهداف و اصول بلند مدت شرکت اعتقاد دارند که اجرای برنامه های سیستم کیفیت و فضای کاری صمیمی همرا با ارتقاء کیفیت فعالیت ها را به ارمغان خواهد آورد.

صلاحیت شرکت برای انجام خدمات مشاوره به شرح ذیل می باشد :

• پایه 1 تخصص ساختمان های مسکونی ,تجاری ,اداری ,صنعتی و نظامی

• پایه 1 تخصص ساختمان های آموزشی ,ورزشی ,بهداشتی و درمانی