داریوش صفر خانلو
مدیر پروژه
مهندسي راه و ساختمان فوق ليسانس
دانشكده فني دانشگاه تهران
سابقه: 31 سال
نادر امیری
مدیر پروژه
مهندسي عمران - سازه ليسانس
دانشگاه صنعتی اصفهان
سابقه: 30 سال
پدرام پناهي
مدیر پروژه
مهندسي عمران - سازه فوق ليسانس
دانشگاه سمنان
سابقه: 14 سال
آرش قرباني
مدیر پروژه
مهندسي عمران - سازه فوق ليسانس
دانشگاه آزاد سمنان
سابقه: 10 سال
علی سلمانی نژاد
ناظر ساختمانی
مهندسی عمران ليسانس
دانشگاه صنعتی اصفهان
سابقه: 17 سال
قدرت اله انصاری
ناظر ساختمانی
مهندسي راه و ساختمان ليسانس
دانشگاه تکنیک استانبول ترکیه
سابقه: 32 سال
ایرج نجفی
ناظر ساختمانی
مهندسی عمران ليسانس
دانشگاه آزاد واحد یزد
سابقه: 18 سال
میثم شعبانی
ناظر ساختمانی
مهندسی عمران ليسانس
دانشگاه آزاد واحد چالوس
سابقه: 8 سال
امید امیر اعلایی
ناظر ساختمانی
مهندسی عمران ليسانس
دانشگاه آزاد واحد کرمانشاه
سابقه: 6 سال
کرم اله ساده میری
ناظر ساختمانی
مهندسی عمران ليسانس
دانشگاه علم و صنعت ایران
سابقه: 27 سال
ونداد گرمه
ناظر ساختمانی
مهندسي عمران - زلزله فوق ليسانس
دانشگاه آزاد علوم تحقیقات تهران
سابقه: 12 سال
محمد رضا ابو حمزه
ناظر ساختمانی
مهندسي عمران ليسانس
دانشگاه صنعتی شاهرود
سابقه: 13 سال
محمد رضا مردان پور
ناظر ساختمانی
مهندسي عمران ليسانس
دانشگاه شهید چمران اهواز
سابقه: 13 سال
حمید فراهادی پور
ناظر ساختمانی
مهندسي عمران ليسانس
دانشگاه شهید چمران اهواز
سابقه: 15 سال
سید آرش مجد زاده
ناظر ساختمانی
مهندسی معماری فوق
دانشگاه آزاد واحد کرمان
سابقه: 13 سال
مصطفی جعفری نصب
ناظر ساختمانی
مهندسی عمران ليسانس
دانشگاه آزاد واحد یزد
سابقه: 6 سال
حامد زندی
ناظر ساختمانی
مهندسی عمران ليسانس
دانشگاه آزاد واحد مهاباد
سابقه: 9 سال
بهرام شیرزاد
کمک ناظر
عمران فوق دیپلم
دانشگاه آزاد واحد اسلامشهر
سابقه: 5 سال
رضا طلایی پور
ناظر تاسیسات الکتریکی
مهندسی برق ليسانس
دانشگاه مازندران
سابقه: 34 سال
سعید رحیم زاده
ناظر تاسیسات الکتریکی
مهندسی برق ليسانس
دانشگاه صنعتی اصفهان
سابقه: 13 سال
رضا توکلیان اردکانی
ناظر تاسیسات الکتریکی
مهندسی مکانیک ليسانس
دانشگاه صنعتی اصفهان
سابقه: 36 سال
مجید شاه کرمی
ناظر تاسیسات الکتریکی
مهندسی برق ليسانس
دانشگاه آزاد نجف آباد اصفهان
سابقه: 10 سال
محمد حسن دلفان
ناظر تاسیسات الکتریکی
مهندسی مکانیک ليسانس
دانشگاه شهید چمران اهواز
سابقه: 13 سال
امیر رهام سپندیان
ناظر تاسیسات الکتریکی
مهندسی مکانیک ليسانس
دانشگاه امام حسین (ع)
سابقه: 11 سال

جمعه 28 تير 1398-11:12:49 AM

اشتراک در