جهانگیر صادقیان
مدیر مالی
حسابداری
 
سابقه: 32 سال
لیلا علمی
کارشناس مالی
اقتصاد لیسانس
دانشگاه آزاد تهران جنوب
سابقه: 3 سال

جمعه 28 تير 1398-10:21:32 AM

اشتراک در